Tit hører man at borgerne bør støtte de lokale forretninger udfra en moralsk præmis. Støt de lokale forretninger i dag hvis du også ønsker de skal være der imorgen. Det er altså med andre det enkelte individ, kunden, forbrugeren der entydigt og endegyldigt har ansvaret for at holde liv i små forretninger. Dette er den fortælling politikerne ynder at fremture med. Politik kan jo ikke gribe ind i det frie marked og når små lokale forretninger lukker er det jo pga. creative destruction og at det frie marked simpelthen udvikler sig på en måde der fordeler markedsandele på ny. Imidlertid er ideen om et frit marked uden nogen som helst form for indblanding en kæmpe myte. Eksisterer ikke og har aldrig eksisteret. Planlov, lukkelov, udstykninger, færdselslov, byzoner, tilskud, beskatning etc. Altsammen og meget mere influerer i høj grad på markedsdeltagernes muligheder for at agere på det såkaldte frie marked. I New York er en helt bevægelse opstået for at gøre op med myterne og forsøget på at pacificere folk ved at forsøge at få problemet til at være problem der består udelukkende via forbrugerpræferencer når det i virkeligheden grundlæggende er et problem der angår det politiske niveau og hvordan Big Business har formået at få markedet skabt på en måde der gør at de står med alle fordelene når vind og vejr skal fordeles. Læs mere om the death of small business her! Læs mere om butiksdød i New York City her! Og man kan samtidigt her læse hvad man forsøger at gøre i NY for at influere politikerne så der rent faktisk kommer lovgivning og regulativer ud der fremmer de små forretningsdrivende. Læs om bog vanishing New York her! Hos Amazon, der både bliver set som en hjælp til small businesses og som en brutal konkurrent.

Leave a Reply