Ny MM Sport website i Beta version!

Vi præsenterer hermed den nye mmsport.dk website. Siden er endnu ikke helt oppe at køre derfor kalder vi den endnu “MM Sport Beta”. En Beta version er en version der er funktionsduelig men ikke 100% testet og kørt til. Når man sender en beta version ud til brugerne kan det hjælpe en med at få siden testet og tilpasset. Det er næsten umuligt at teste for alle eventualiteter uden hjælp fra en større population når det gælder software. Derfor er det meget almindeligt at sende en ny website eller et nyt produkt ud i beta. En sådan website eller applikation der er i beta kan allerede bruges men med order “beta” involveret gør man opmærksom på, at der kan være fejl og mangler og at produktet formentlig vil blive ændret en smule i den endelige udgave.

Gå til MM Sport’s hidtidige website!

Den nye MM Sport website er bygget op omkring den relativt nye e-commerce platform der hedder Magento. Magento er startet i år 2008 af et amerikansk firma fra LA der hedder Varien. Som grundstamme har man brugt det gamle open source shopping system OS Commerce men man har så opgraderet strukturen og moderniseret den grundlæggende data arkitektur. I modsætning til OS Commerce er Magento ikke et 100% Open Source projekt. Der er en kommerciel kerne da Varien er et “for profit” foretagende. Derfor findes der i Magento en community version der er Open Source og som ikke er supported. Og så findes der professional og enterprise versioner som er betalingsversioner og som udbydes af Varien som almindelige kommercielle produkter med garanti og fuld support. Open Source community versionen nyder dog også godt af, at Varien står som backer af systemet da de også bidrager til hele tiden at opdatere og opgradere grundplatformen the Community Edition der ligger til grund for også enterprise og professional versionerne.

Gå til Magento’s hjemmeside!

Den store fordel ved at bruge en platform som Magento som bruges af tusindvis af shops er de skalafordele det giver. En extention , et plugin , en app som ville koste tusindvis eller hundredetusind vis af kroner hvis de skulle udvikles individuelt kan pludselig fås til en brøkdel af denne pris fordi disse funktioner kan bruges (og betales) af mange og udvikles af mange.

Der findes således en app store som det kendes fra Apple’s app store og fra Android Market med tilføjelsesprogrammer til Magento kernen. Ligeledes findes der et stort developer community der alle arbejder indenfor Magento frameworket og er bekendt med grundstrukturen , arkitekturen og koden. Magento findes i en række forskellige sprogversioner og er for så vidt en global platform selvom det bruges mest i USA og Tyskland. Det er derfor muligt at trække på en lang række forskellige udviklere med hvert deres speciale indenfor Magento platformen.

Gå til Magento marked!

Den seneste twist som er foregået med Magento er, at en af de helt store spillere indenfor Internet branchen Ebay er gået aktivt ind. I første omgang købte Ebay 25% af aktierne i Varien i the secondary market eftersom Varien ikke er børsnoteret. Siden forhøjede man sin position til omkring 50% af aktierne i 2010 – en position det blev vurderet til havde en værdi på cirka 25 mio. USD$. Sidst har Ebay så valgt at købe Varien 100% for et ukendt beløb. Hvad ser Ebay så i Magento ? Ja Ebay er gået på en acquisition spree hvor man blandt andet har købt GSI Commerce og en række andre mindre firmaer (f.eks. den Blå Avis i Danmark). Ebay startede som en auktionsbaseret platform primært for brugte varer. Senere gik man i vidt omfang over til et fixed price format så det var muligt både at sælge via en auktion (nyttigt for enkelte produkter) og til fast pris (nyttigt hvis man har mange enheder af en slags). Imidlertid har Ebay haft svært ved at matche den vækst som andre Internet virksomheder har opnået i de senere år. Pga. netværkseffekterne er det en winner’s take it all branche og der har Ebay haft problemer internationalt hvor man blev besejret af Yahoo i Japan og af Tao Bao (Alibaba) i Kina. Kun i Tyskland står Ebay meget stærkt blandt de store internationale markeder. Samtidigt er Ebay’s satsning på at blive til en platform for salg af nye varer i USA blevet besværliggjort af, at Amazon er gået fra at være en traditionel retailer til at være mere en platform hvor de signer up tusindvis af forretninger til at sælge deres varer på amazon.com. Imod betaling naturligvis. Amazon tager et pænt cut på 15% for ulejligheden. Men man forsøger at samle kræfterne omkring hovedkompetencen e-commerce. Dele af forretningen der ligger udenfor denne kernekompetence sælges fra. Et eksempel er Skype. Ebay’s satsning med Skype realiserede aldrig de synergieffekter man havde håbet på og man solgte derfor virksomheden fra på trods af pæn vækst i omsætning og stor vækst i antallet af brugere.

Gå til Ebay!

Den suveærnt største succes hos paraply selskabet Ebay er Pay Pal betaligssystemet der er klart førende i onlinebetalinger på globalt plan.

Den nye strategi er altså at man vil være en player indenfor e-commerce både auction based , fixed price og mht. salg af brugte og nye varer. Fulfillment , teknologi udvikling etc. I den sammenhæng giver Magento en række muligheder.

For det første kan man integrere det tæt med Pay Pal så man sikrer sig at en række merchants bruger Pay Pal til at cleare deres betalinger.

For det andet vil man på sigt kunne integrere det med Ebay så det bliver let at sælge på Ebay via sit Magento system.

For det tredje vil man kunne bruge sin expertise og erfaring indenfor e-commerce til at sælge Magento baserede løsninger til mellemstore og store virksomheder der vil have fuld kontrol over shopping oplevelsen og er følsomme omkring deres brand og derfor ikke ønsker at bruge Ebay som platform.

Hvad betyder det så hvis man som merchant bruger Magento den dag i dag ? Ja formentlig vil man være sikret en platform der vil blive udviklet også lang tid fremover og hvor man til lave omkostninger vil kunne få del af det seneste nye. Som f.eks. apps til mobile. Og når noget nyt opstår vil man formentlig også hurtigt og prisgunstigt være med der og det selv som et mindre firma med begrænsede midler til at investere i ny teknologi.

Faren består så i at Ebay forsøger at bringe systemet i en retning der indskrænker friheden eller øger omkostningerne.

Eric Schmidt tidligere CEO for Google sagde fornylig i et interview på Bloomberg, at han syntes det var interessant, at der nu var 4 firmaer med en platform strategi der eksekverede utroligt godt indenfor teknologi branchen:

Facebook

Google

Apple

Amazon

Om Ebay kan finde plads og etablere sig blandt top performerne i platform kategorien i benhård konkurence med disse andre spillere remains yet to be seen. Umiddelbart ligner den direkte konkurrent til Ebay Amazon eftersom de begge primært fungerer som platform for salg af fysiske varer.

Seneste nye player inden for den ekstremt profitable “platform” industri er “Groupon”. Det som både Facebook , Foursquare , Google , Yahoo , Amazon etc. har haft svært ved at knække er markedet for “local businesses”. Den mindre lokale virksomhed. I USA findes der et sted mellem 9 og 28 millioner registrerede virksomheder alt efter kilden og definitionen. Kun ca. 100000 af disse har en omsætning på over 30 mio DKK.  Google er lykkedes med at blive en annonce platform hvor mellemstore og store virksomheder annoncerer massivt. Google har måske omkring 1 mio kunder i USA. En cash-cow uden ende. Men den meget lille og meget lokale virksomhed der måske ikke engang har en website (kun 50% af virksomheder i USA har en website) hvordan får man dem til at annoncere , eller sælge deres varer på ebay eller amazon (der jo typisk er fys
iske varer – men ikke en restaurant eller et spabesøg)? Tallene indikerer en massiv mulighed for at tappe de resterende 8 – 20 mio forretninger hvis man kan finde et vindende koncept et banebrydende nyt koncept eller en re-packaging af et eksisterende. Sagen er nemlig den at traditionel local annoncering i lokale aviser , radio og TV stationer også taber luft pga. aftagende effekt og problemet med målbarhed. Måske GroupOn har fundet “the silver bullet”. 

Groupon investerer pt. massivt i marketing for at få critical mass og netværkseffekter men indtil videre er det primært et salgsfirma med store omkostninger til marketing og sales staff. Og ikke et teknologifirma. Kan Groupon opbygge en teknologi platform der kan skaleres og hvor man formår at knække markedet for local advertising ja så kan det blive en yderst profitabel platform virksomhed der nævnes sammen med de øvrige top dogs. Men det er endnu for tidligt at sige hvordan det kommer til at gå. Der er alt for mange usikkerheds faktorer og unknown variables. Tvivlerne blandt analytikere hæfter sig ved de lave entrance barriers og den hårde konkurrence fra bl.a. Livingsocial der har Amazon som en af sine backers og de høje omkostninger hos GroupOn som faktorer der taler imod et profitabelt koncept.

Gå til GroupOn!

Så alt i alt bliver det et spændende skifte til en ny e-handels platform som blandt andre Forrester har kaldt ud som en “Emerging player to watch”:

Forrester on Magento !

Senere kan vi eventuelt komme ind på hvilke nye features systemet måtte tilbyde brugerne.

Leave a Reply