Strategi og The Case Study og Fodbold og SportsArtikler

 

Ofte her i verden er det ikke den der opfinder en given ting der løber med hæderen, æren samt pengene og i øvrigt bliver relateret til opfindelsen i eftertiden. I tilfældet studiet af business, der senere er blevet til en global anerkendt disciplin med en tilhørende degree i form af en MBA (Master of Business Administration) er der imidlertid et vist sammenfald mellem oprindelse og senere fame. Harvard Business School er blandt de første i verden og tæller i dag blandt de stærkeste brand indenfor denne gren af academia. Rent akademisk har HBS også været blandt de førende til at udvikle og introducere nyt indhold indenfor disciplinen til studiet af virksomheder. Det var således HBS der opfandt case studiet som i dag spiller en fremtrædende rolle på alle MBA studier verden over. Case studiet er et paper der bliver omhyggeligt opbygget af en underviser i et givet fag. Den fylder typisk 10-15 sider og beskriver en problemstilling indenfor en industri og for en eller flere aktører i industrien typisk i form af virksomheder. Det er herefter de studerendes opgave at besvare konkrete spørgsmål eller selv at udlede pointer fra casen i forhold til relevante vinkler for dermed at få belyst konkrete handlingsdilemmaer eller problemstillinger som managers står overfor i virkelighedens verden. Dermed bliver et ellers abstrakt akademisk felt gjort langt mere konkret end for eksempel mikro eller makro økonomi og da mange MBA studerende allerede har erhvervsmæssig erfaring ja så kan mange bruge deres egne erfaringer i sådanne case diskussioner til gavn for hele klassen. En slags udveksling af erfaringer blandt ligestillede men udfra forskellige udgangspunkter og baggrunde. Da de 10-15 sider er bygget op med henblik på at belyse en til to meget konkrete problemstillinger betyder det også at diskussionen bliver meget konkret og man derfor får fokuseret på et helt konkret emneområde.

 

Da MBA studier typisk henvender sig til ledere eller leder aspiranter og angår temaer der omhandler ledelse ja så er et meget vigtigt fag der typisk finder vej i mange sammenhænge Strategi. Strategi kan defineres på mange måder men omhandler vel dybest set spørgsmålet om hvordan man får sig positioneret på et marked i en given industri for at kunne tjene penge. Mange case studier vil omhandle netop denne problematik. Hvilke valg og hvilke beslutninger skal man træffe som virksomhed for at positionere sig på en sådan måde at den profit en given industri generer ender op i ens egen firmakasse snarere end hos konkurrenternes eller andre stake holders (forbrugere, leverandører, regeringer, lønmodtagere etc.).

 

Fodbold industrien er ikke meget anderledes end de fleste andre industrier hvad det angår – måske bortset fra at fodboldindustrien ihvertfald på klub niveau er meget uprofitabel sammenlignet med andre brancher. Andre dele af sportsindustrien er imidlertid en yderst profitabel geschäft. FIFA, UEFA, Nike, adidas, Sky Sports, ESPN etc. tjener alle masser af penge. Ligeledes tjener spillerne og deres agenter store penge og den enorme spil og bookmaking industri der er blevet associeret til sporten er også en yderst profitabel forretning og har opnået en stor udbredelse og en enorm opsætning i løbet af få år båret på ryggen af udviklingen i Internet og kabel TV.

 

Vores fokus er Sporting Good Industry altså sports branchen forstået som den del af sportens verden der har med fremstilling, markedsføring og salg af sportsudstyr at gøre.

Vi har derfor udfra nogle af de ting der nævnes ovenfor lavet 3 cases (i kort format) der er blevet udformet som konkurrencer hvor man kan vinde præmier. Det det kræves for at vinde er god fantasi, skarp analystisk sans og kreative ideer.

Man kan vælge at deltage i en eller flere af konkurrencerne. Eftersom der er tale om 3 uafhængige af hinanden konkurrencer kan man vælge at deltage i 1 , 2 eller 3 af disse udfordringer fuldstændigt som man måtte ønske det.

 

Klik her for at læse case nummer 1 og for at deltage i konkurrence nummer 1

 

Klik her for at læse case nummer 2 og for at deltage i konkurrence nummer 2

 

Klik her for at læse case nummer 3 og for at deltage i konkurrence nummer 3

 

Sjovt nok har top-uddannelses institutioner som Harvard, Yale og Princeton (The Big 3) en del til fælles med top fodboldklubber som RM, Barca og Man Utd (The Big 3). Man har kun én afdeling og er dermed meget lokal selvom man samtidigt hermed har global anerkendelse og brand recognition. Produktet kan kun nydes i sin fulde form på stedet. Undervisning på Harvard eller en kamp på Camp Nou. Men samtidigt skaleres og distribueres produktet i forskellige afskygninger globalt via tekstbøger, gæsteforelæsninger, elektronisk materiale eller via TV, magasiner og Internet med kampreferater, live matches , interviews , fotos etc. 

 

Hvori vanskeligheden ved at reproducere successen i flere sammenhænge består skal være usagt. Men måske Harvard eller FC Barcelona på et tidspunkt også åbner filialer andre steder så Barca får et hold i den tyske Bundesliga og Harvard en campus i Berlin ?? Eller måske brand’et kun kan bære én enkelt geografisk lokation og den nuværende konstruktion vil være den man kommer til at se også i fremtiden ? Harvard forsøger lidt med nogle samarbejdsaftaler i visse olierige Golfstater og FC Barcelona har vist også en filial i USA. Men disse filialer er tynde afskygninger af originalen og læner sig også kraftigt op af moderskibet uden hvilket der ikke ville være nogen filial.

Men måske nøglen til at forstå både fodboldklubber og top-universiteter er at de skal forstås som luksus produkter. Luksus er altid forbundet med knaphed uden hvilken de ikke ville være at forstå som luksus. Ferrari laver ikke 1 mio biler om året. Hvis de gjorde ville en Ferrari ikke være mere end en VW eller en Opel og skulle således konkurrere i et helt andet segment. Med
kun X-antal studie pladser på Harvard og kun X-antal sæder på Camp Nou ja så begrænser man dermed også udbudet og gør dermed produktet mere attraktivt samtidigt med at man så sælger en anden klasses version via tekst bøger eller TV transmissioner til et langt større publikum. 

 

 

 

 

Leave a Reply